Steinbruddsaktiviteten i Espevik i Tysvær blir avviklet og 25 arbeidsplasser forsvinner, skriver Amrock i en pressemelding.

Skrevet .

– Av økonomiske og markedsmessige hensyn er det dessverre ikke forsvarlig for Amrock å videreføre pukkverksdriften i Espevik i den form den har i dag. Gjenværende ressurs er for begrenset til å kunne forsvare de investeringer som er nødvendig for å sikre lønnsom drift av pukkverket, heter det i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver Veidekke at det jobbes med muligheter for å kunne tilby ansatte som blir rammet arbeid i andre deler av konsernet.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Amrock planlegger produksjon frem til påske, og deretter produksjon og demontering parallelt frem til mellomlagrene er tømt. Deretter blir det demontering av hele pukkverket, unntatt utlasteranlegget som skal bli stående inntil videre.
Av økonomiske og markedsmessige hensyn er det dessverre ikke forsvarlig for Amrock å videreføre pukkverksdriften i Espevik i den form den har i dag.

Gjenværende ressurs er for begrenset til å kunne forsvare de investeringer som er nødvendig for å sikre lønnsom drift av
pukkverket. Styret i Amrock har derfor besluttet å avvikle virksomheten. Selskapet har i lengre tid arbeidet med å etablere ny virksomhet på området. En av disse ideene er knyttet til
et konsept for landbasert oppdrett i stor skala.

Bakgrunn

Amrock har siden 1989 drevet uttak av stein i Espevik. Amrock ble etablert av engelske Fairclough Civil Engineeing, men ble i 2002 overtatt av Veidekke.
Amrock AS er et heleid datterselskap i Veidekke Industri AS. Det er i dag ca 25 lokale arbeidsplasser knyttet til anlegget.

Etter å ha arbeidet for utvidelse av steinbruddet i over 10 år, fikk Amrock den 27.10.2010 avslag for andre gang fra Miljøverndepartementet.Veidekke aksepterte avslaget som endelig
og innså samtidig at gjenværende tid med pukkverk i Espevik ville bli svært begrenset.

I et forsøk på å sikre aktivitet og arbeidsplasser i Espevik, ble arbeidet med alternativ virksomhet umiddelbart startet. Dette har blant annet resultert i utarbeidelse av et konsept for
landbasert fiskeoppdrett i stor skala. Intensjonen har vært å videreføre eksisterende arbeidsplasser til fremtidig etterbruk av området, men på grunn av økonomiske og
markedsmessige forhold, er det som nevnt over ikke forsvarlig å fortsette pukkverksdriften i den form den har i dag

Amrock planlegger produksjon frem til påske, og deretter produksjon og demontering parallelt frem til mellomlagrene er tømt. Deretter blir det demontering av hele pukkverket,
unntatt utlasteranlegget som skal bli stående inntil videre. Demonteringsarbeidet vil hovedsakelig bli utført av egne ansatte som har nødvendig kompetanse. Veidekke jobber
internt med muligheter for å kunne tilby ansatte arbeid i andre deler av konsernet.