Risa hadde laveste anbud, men dokumentasjonen var ikke god nok. Vegvesenet gav et annet selskap jobben i Bømlo-pakken.

Skrevet .

Bertelsen & Garpestad får kontrakten på det 10. oppdraget i Bømlopakken. Kontraktsummen blir 86,471 millioner kroner. Risa ga et anbud som var nesten fire millioner lavere, men det ble avvist av byggherren.

– Anbudet fra Risa manglet dokumentasjon på kvalifikasjonene til en underentreprenør som skulle støpe en bru og en støttemur. Derfor måtte det avvises. Risa har nå bekreftet at man ikke vil klage på vedtaket, sier byggeleder Øivind Bratthammer  i Statens vegvesen til «Våre veger»

Oppdraget gjelder anlegg av 5,2 km ny fylkesveg 541 i Bømlo kommune. Ca. tre km skal gå gjennom uberørt terreng. På resten av strekningen følger den nye vegen nåværende trasé, men standarden blir betydelig hevet.

Avviklingen av trafikken i anleggstiden kan bli en krevende oppgave der den nye vegen følger gammel trasé.

– Dette er den eneste vegforbindelsen mellom sør og nord i kommunen. Å stenge den er uaktuelt. Den er bred nok til at to personbiler kan passere hverandre, men det skjer ofte med hjertet i halsen. Tungtrafikken er avhengig av møteplassene. Det går mange lastebiler med oppdrettslaks på denne vegen. På vinterstid er det ofte kaotiske forhold, sier Øivind Bratthammer.