Karmøy har arrangert «Bedriftenes Dag». Et fint arrangement med stor oppslutning. Men også et arrangement til ettertanke. En av foredragsholderne hadde overtatt et aerobicsenter i Åkrehamn. En av motivasjonsfaktorene var at det ikke «stemte» at senteret ble drevet av haugesundere. Et aerobicsenter i Åkrehamn skal drives av åkrabuer. Eller i alle fall karmøybuer. Hvis jeg forsto foredragsholderen rett.

Skrevet .

Karmøy har arrangert «Bedriftenes Dag». Et fint arrangement med stor oppslutning. Men også et arrangement til ettertanke.

En av foredragsholderne hadde overtatt et aerobicsenter i Åkrehamn. En av motivasjonsfaktorene var at det ikke «stemte» at senteret ble drevet av haugesundere.

Et aerobicsenter i Åkrehamn skal drives av åkrabuer. Eller i alle fall karmøybuer. Hvis jeg forsto foredragsholderen rett.

På vegen tilbake fra arrangementet på Karmøy slo det meg; tenk om Haugesund sentrum kun skulle drives av haugesundere. At det ikke var ønskelig at karmøybuer, tysværbuer eller boknere med kapital og gode forretningsideer skulle etablere virksomhet i Haraldsgata.
Kommunegrensene skulle altså bestemme hvor du skal få lov til å drive business.

Er det slik vi vil ha det?
Selvfølgelig ikke.

For oss som jobber med å utvikle regionen er slike tanker fremmede. Vi ønsker å bygge ned grenser og skape større markeder. Vi ønsker å stimulere til samarbeid over kommunegrensene og utvikle de egenskapene som folk i denne regionen har.

Og da må vi tenke større. Mye større. Nye kommunikasjonsmønstre binder oss stadig tettere til hverandre, og plasserer Haugesundregionen i en stadig mer strategisk viktig posisjon i aksen Bergen-Stavanger.

Skal vi utnytte denne posisjonen er regional samhandling avgjørende. Kommunene må evne å tenke mer på helheten enn seg selv, og bedriftene må tørre å åpne seg for nye samarbeidspartnere og markedsmuligheter.

Vi må ruste oss for en ny tid.

Bedriftenes dag på Karmøy er god indremedisin. Den viser mangfoldet i næringslivet og setter fokus på bedrifter som virkelig har fått det til. Og dem er det mange av.

Slikt er inspirerende og lærerikt. Men det må ikke stoppe der. Vi trenger det beste av de karmøyske verdier ellers i regionen, også.

Lokalpatriotisme er viktig. Det er en identitetsbyggende drivkraft. Men den kan også være farlig. Den kan gjøre oss introverte og selvopptatte. Den kan stenge for vidsyn og toleranse.

Det hadde vært flott om en driftig åkrabu snart kunne åpne ny butikk i Haraldsgata.