Flere profilerte politikere ønsker å bremse oljeaktivitete. - La markedet løse disse problemene selv, mener daglig leder i konsulentselskapet Rystad Energy.

Skrevet .

– Myndighetene bør ikke prøve å regulere dette markedet ved å utsette prosjekter. Det har blitt gjort før, og det virker ikke, sa Jarand Rystad til en sal full av oljetopper på Oljemuseet tirsdag kveld.

Økonomer og politikere, blant annet SV-leder Audun Lysbakken har uttalt at han mener den høye aktiviteten på norsk sokkel er så skadelig for fastlandsindustrien, og at tempoet på oljeaktiviteten bør reduseres.

Rystad, derimot, mener at systemet fungerer bra slik det er i dag, og at oljeindustrien er godt rustet til å takle utfordringene med både riggkapasitet og rekruttering.

– En av de positive tingene ved det norske systemet er at det er stabilt og forutsigbart. Dette bør ikke politikerne rive ned, sier han.

Det er ifølge Rystad tre ting som vil drive aktiviteten framover; nye funn, gamle funn og nye plattformer på produserende felt.

– Selv om vi tror vi har et høyt aktivitetsnivå nå, kommer det til å bli enda høyere, sier Rystad.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad her: http://www.aftenbladet.no/energi/–Ikke-brems-oljeaktiviteten–3064681.html