Martha Kold Bakkevig overtar som administrerende direktør i Steinsvik Group etter Bjørn M. Apeland

Skrevet .

Bakkevig har 20 års erfaring innen ledelse og forretningsutvikling og tiltrer 2. januar. Hun er styreleder i Næringsforeningen.

Styret i Steinsvik Group AS har i høst jobbet med å finne en erstatter til Apeland, og ser Martha Kold Bakkevig som den beste kandidaten til å overta rollen som administrerende direktør i Steinsvik Group. Hun har også fordelen av lokal forankring i Haugesund.

«Etter nærmere 14 år som gründer og øverste leder i et selskap som er blitt ledende innenfor teknologi og utstyrsleveranser til den sterkt voksende havbruksnæringen overlater jeg nå stolen til Martha Kold Bakkevig», sier Bjørn M Apeland – avtroppende administrerende direktør i Steinsvik Group AS. Apeland fortsetter som viseadministrerende direktør i en periode, heter det i en pressemelding fra selskapet.

«Kverva Technology AS og mitt selskap Duen AS, har sammen dannet, KD Invest AS, som skal investere og drive frem nye konsepter i samme bransje men innen andre nisjer enn Steinsvik Group. Her vil jeg jobbe aktivt med ulike prosjekter i inn og utland», sier Apeland.

«Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge videre på det arbeid som er lagt ned i selskapet» sier påtroppende sjef Martha Kold Bakkevig. «Steinsvik satser i en bransje som er i stadig vekst og er et viktig fundament for Kverva sin teknologisatsing. Vi i Steinsvik vil jobbe målrettet med banebrytende teknologi som skal gjøre næringen enda mer bærekraftig», kommenterer Bakkevig

«Kverva Technology er svært fornøyd med at Martha har takket ja til å ta over som administrerende direktør i Steinsvik Group. Vi tror hun er den rette kapasiteten til å videreføre det som Steinsvik gruppen har bygget opp og ledet på en utmerket måte av Bjørn M Apeland», sier Terje Eidesmo – administrerende direktør i Kverva Technology AS og styreleder i Steinsvik Group AS. «-Det er et stort ansvar å lede Steinsvik, og Martha er den rette personen til å ta vare på det som er gjort og samtidig bygge selskapet videre i tråd med de ambisjonene Kverva Technology har som eiere.»

Om Steinsvik

Steinsvik er en ledende og innovativ utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen, med hovedfokus på fôring, overvåkning og fjernstyring. Selskapet har også aktiviteter innenfor broløsninger på skip, samt utstyrsleveranser til olje og gassnæringen Steinsvik har hovedkontor i Haugesund og flere avdelinger langs norskekysten; Austevoll, Bergen, Florø, Sykkylven, Skodje, Trondheim, Frøya, Sortland og Tromsø. I tillegg til kontor i Skottland, Chile, Vietnam, Canada, Oceania, Tyrkia og Spania. På Island og Færøyene er de representert via forhandlere.

Steinsvik eier 59,7% av AquaOptima AS, et selskap som siden 1993 har levert og utviklet egne system for RAS (recirculation aquaculture systems) og flere produkter for bruk innen landbasert fiskeoppdrett. Selskapet har per dato levert anlegg for RAS og egne produkter til kunder i 37 land og til 20 forskjellige fiskeslag.