Er du klar over hvor mye du egentlig betaler i bompenger? Nye tall viser at prisen nærmer seg 4000 kroner pr. bil. Og mer skal det bli...

Skrevet .

Stadig flere bompengeprosjekter og høyere satser fører til en markant økning av bompengeinntektene i Norge, skriver VG i dag.

Bare de siste årene har summen økt betraktelig. I 2011 betalte vi nemlig 9,1 milliarder kroner i bompenger – 2950 kroner per personbil.

Ifølge rapporten «Eksempler på beregninger ved kostnader ved bilhold» fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV) har antallet kroner vi betaler i bompenger økt med hele 966 prosent siden 1991.

Da betalte norske trafikanter inn 1172 millioner i bompenger,

Av de 12,5 milliardene vi betalte i 2012 er bompengeandelen for personbiler beregnet til omtrent 77 prosent, eller 9625 millioner kroner. Fordelt på personbilbestanden på 2,4 millioner tilsvarer dette en gjennomsnittlig bompengekostnad på 3950 kroner per personbil.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF reagerer på de økte bompengekostnadene.

– Denne gradvise økningen har vi påpekt mange ganger.

Problemet med denne brukerfinansieringen av veiene er at vi får lite vei for det som totalt investeres, samtidig som den enkelte bilist selv ikke har mulighet til å påvirke denne stadige gradvise økningen, sier hun

Les mer her:

http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10117827