Slik vil Rogfast ta seg ut på Kvitsøy når anlegget er ferdig tidlig i 2020-årene. (Ill.: Statens Vegvesen)

Bomprisen i Rogfast bør være på samme nivå som fergeprisen; rundt  150–200 kroner pr. passering, mener Ketil Solvik-Olsen

Skrevet .

 

Jærbuen Solvik-Olsen møtte igjen sambygdinger da han innledet på den tradisjonelle Logistikkdagen i Sandnes tidligere denne uka, skriver at.no.

Her lanserte han at bomprisen i Rogfast bør være på samme nivå som fergeprisen og antydet en pris på 150–200 kroner pr. passering.

En tidligere analyse fra Statens vegvesen legger til grunn nedbetalingstid på 20 år og en pris på 300 kroner for vanlige personbiler som skal kjøre gjennom Rogfast. Det mener samferdselsministeren er for dyrt.

Solvik-Olsen var også tydelig på at Rogfast-prosjektet skal opp i Stortinget i god tid før jul.

Lover penger

I transportetatenes nye NTP-forslag lagt opp til 11,2 milliarder i bompenger av en totalkostnad på 14,9 milliarder.

I forslaget til statsbudsjett har Høyre og Frp satt av en halv milliard kroner årlig for å redusere lånegjeldene i de ulike bomselskapene.

Ifølge Solvik-Olsen bidrar dette til å redusere takstene ytterligere.

– Det er vårt bidrag til å innfri litt av våre løfter i Frp på bompenger, men også fordi vi tror det er fornuftig på de veistrekningene der høye bompenger gjør at du skremmer vekk litt av trafikken, sier samferdselsministeren.

Les mer her:

http://www.at.no/transport/2016-11-09/Solvik-Olsen-vil-ha-bom-med-fergepris-23864.html