Stadig flere lokale offshoreskip forsvinner til Brasil. Men nye er på beddingen og optimismen er stor i supplynæringen

Skrevet .

– Sjølv om ikkje alle forsyningsskipa som nå får kontrakt i Brasil er like veleigna for bruk i Nordsjøen, vil denne kontraktsrunden hos Petrobras vera med på redusera tilbodet av skip og tonnasje i den kortsiktige spotmarknaden i Nordsjøen, seier skipsmeklar Bjørgulf Lea i Uno Offshore til aftenbladet.no.

Han peikar vidare på at det likevel vil komma minst 19 nye skip frå skipsverfta i løpet av året, skip som skal vera med å konkurrera om oppdrag mellom anna i Nordsjøen.

Men i følgje Lea er det stor optimisme i reiarlaga om at aukande aktivitet i Nordsjøen og på norsk sokkel pluss stor aktivitet utanfor Afrika skal vera med å gi arbeid til alle ledige serviceskip.

– Når Statoil gjer nye funn utanfor Afrika, som skal byggjast ut tar dei gjerne med seg skip av same høg standard som blir nytta i Nordsjøen, seier Lea

Les meir her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Skipsflukt-fra-Nordsjoen-til-Brasil-3154587.html