Skrevet .

 

Ledighetstallene stiger. 4.5 prosent i Haugesund, 3.6 i Karmøy. Vi er vant med at nordfylket ligger høyest i Rogaland, men det er lenge siden vi var på et slikt nivå.

Det gir grunn til bekymring, og forteller oss at det er først nå vi begynner å se virkningen av oppsigelser og permitteringer som ble varslet i høst.

Men det kunne vært enda verre, i følge Norsk Industri. 40.000 jobber innen leverandørindustrien er blitt borte, men det gir bare små utslag i ledighetsstatistikken. Rett og slett fordi det dreier seg om arbeidsinnvandrere som «forsvinner». De reiser rett og slett hjem. 40 prosent av de som har jobbet innen leverandørindustrien, er blitt borte, hevder Norsk industri.

Hvis dette er riktig, fungerer arbeidsinnvandrerne som en «buffert» i det norske arbeidsmarkedet. De kommer når jobbene er der, og reiser tilbake i nedgangstider. De belaster i liten grad det norske velferdssystemet.

Jeg ser fram til en analyse av dette temaet.

Sentralbanksjefens årstale hadde også et alvorets preg over seg. «Festbrems» blir Knut Olsen kalt. Han manet til en kraftig omstilling i norsk næringsliv.

I vårt nærområde er det heldigvis lyspunkter. Norsk Hydros pilotprosjekt med investeringer på nær 4 milliarder kroner på Karmøy er en god nyhet for regionen.

Og Johan Sverdrup-utbyggingen kan gi voldsomme ringvirkninger for et offshorerelatert næringsliv som hungrer etter nye oppdrag. Både Kværner Stord og Aibel er i posisjon til å sikre seg en pen andel av denne kaka.

For de som jobber med veier og tunneler er det også gode framtidsutsikter. Ryfast, Rogfast, Hordfast og E134 kommer til å gi flust med oppdrag i årene som kommer.

Bransjen ser seg nå om etter ingeniørkompetanse som er blitt ledig etter nedturen i leverandørindustrien.

Det er også en form for omstilling..