De møttes sent i livet, Mette og Didrik Hereid. Så fikk byggmesteren kreft. Les den sterke historien om kampen for livet.

Skrevet .

- Dat­te­ren min og jeg satt i et sty­re­mø­te i mai 2013, da hun  plut­se­lig be­mer­ket: «Du er så gul i øy­ne­ne, pap­pa.» Jeg gikk hjem og sjek­ket i spei­let. Hun had­de rett, øy­ne­ne mine var knall­gu­le, sier Did­rik Her­eid (54)til Klikk.no.

Kona Met­te Paa­vo­la (49) ba ham gå til lege, og det gjor­de han.

Le­ge­be­søket end­te med akutt inn­leg­gel­se på Hau­ge­sund Sjukehus. Her ble det  ble tatt man­ge prø­ver. Re­sul­ta­tet var ikke opp­løf­ten­de.  Le­ve­ren så ikke bra ut.

- Jeg sat­te meg straks ned og goog­let le­ver­kreft, og fant ut at 20 pro­sent lev­de et­ter fem år. Og jeg be­stem­te meg  straks for å være blant den pro­sen­ten, sier Did­rik og smi­ler mot  kona Met­te, som sit­ter sam­men med ham i so­fa­en.

Han  har ikke tid til å ha kreft, spø­ker Did­rik, og i alle fall ikke tid  til å dø. Ikke på man­ge år. Og nes­te som­mer skal han føre sin dat­ter til al­ters. Dess­uten skal Met­te og han snart på tur igjen, til et ­el­ler an­net spen­nen­de rei­se­mål der ute i ver­den.

Les hele historien her:

http://www.msn.com/nb-no/helse/helse/alt-klaffet-da-mette-og-didrik-m%c3%b8ttes-sent-i-livet-de-var-det-perfekte-paret/ar-BBmITrm?li=AAb27D5&ocid=iehp

 

Bildet under:  HN-direktør Egil Severeide fikk æren av å åpne byggmester Didrik Hereids nye bygg på Bø industriområde på Karmøy i mars 2011.

didrik hereid