13 av 428 kommuner her i landet faller helt utenfor det norske oljeeventyret.

Skrevet .

Enkelte kommuner i Norge er fullstendig uberørt av oljeindustrien, ifølge en rapport fra International Research Institute of Stavanger (Iris) utarbeidet for Norsk olje og gass.

13 prosent av landets sysselsatte tilsvarer om lag 330.000 arbeidstakere. Men av de 428 kommunene i landet er det 13 kommuner som har null prosent av oljekaka.

Ifølge rapporten inkluderer dette også oljearbeidere som har bostedsadresse i kommunen.

Høylandet kommune i Nord-Trøndelag er én av kommunene i Norge som har havnet helt på utsiden av oljelandet Norge

– Vi er en relativt liten kommune med 1260 innbyggere. Det er et aktivt landbruk og skogbruk som har preget kommunen. Ellers er det litt handelsnæring og selvfølgelig offentlig sektor, som skole og helsevesen, sier ordfører i Høylandet kommune, Hege Nordheim-Viken til Teknisk Ukeblad.

I Rogaland er hele 40 prosent av de bosatte knyttet til petroleumsvirksomhet, indirekte eller direkte. Dette utgjør 99.200 av de sysselsette.

Kommunene som ifølge rapporten ikke har en eneste liten prosentdesimal av oljekaka er følgende:

Rømskog (Østfold), Grue (Hedmark), Rendalen (Hedmark), Engerdal (Hedmark), Jevnaker (Oppland), Sør-Aurdal (Oppland), Etnedal (Oppland), Vang (Oppland), Snillfjord (Sør-Trøndelag), Høylandet (Nord-Trøndelag), Kautokeino (Finnmark), Kvalsund (Finnmark) og Nesseby (Finnmark).

 

Les mer her:

http://www.tu.no/petroleum/2015/03/14/disse-13-kommunene-star-fullstendig-pa-utsiden-av-oljenasjonen-norge