Rolf Sjursen og Hege Skogland Mokleiv fikk fornyet tillit som leder og nestleder i styret i Haugesundregionens Næringsforening under generalforsamlingen torsdag kveld

Skrevet .

To av de sittende styremedlemmene, Tore Klovning og Evy M. Lærdal, hadde bedt om avløsning på grunn av at de begge skal jobbe utenfor regionen de neste årene. De blir erstattet av Asbjørn Moe, som leder Etne og Vindafjord Næringsutvikling, og Trygve Vikse, som er leder i Coop Haugaland.

Rune Furseth i Suldal Transport blir erstattet av Carina Ringen, Marine Aluminium, mens Sverre Meling jr. overtar for Solveig Røkenes som Maritimt Forums representant i HN-styret.

Styresammensetningen blir dermed slik:

Rolf Sjursen, Berge Sag, leder

Hege Skogland Mokleiv. Permanor, nestleder

Ingolf Voll, Gassco

Martin Laurhammer, Caiano

Trygve Vikse, Caiano

Anne Merete Haugen, DNB

Birger Førre, Førre Trevare

Sverre Meling, Maritimt Forum

Carina Ringen, Marine Aluminium

Asbjørn Moe, Etne og Vindafjord Næringsutvikling

 

Ny valgkomite blir Anne Kristin Helgeland (leder), Tor Harald Eike og Geir Worum.

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer, og viser en omsetning på knapt 8 millioner kroner og et resultatet på godt over en halv million. Styret og generalforsamlingen uttrykte stor tilfredshet med utviklingen og ser fram til spennende år i Næringsforeningen.

På generalforsamlingen, som ble avholdt i Karmsund Havnevesens lokaler på Killingøy orienterte adm.dir. Tore Gautesen om status og framtidsplaner for havnevesenet. Han fortalte om store utbyggingsplaner både på Killingøy og Husøy, og om økt satsing på cruisetrafikk.

-Sommeren 2015 vil vi oppnå en milepæl i cruisesatsingen. Da vil for første gang to store cruiseskip ligge til kai samtidig på Garpaskjær, sa Gautesen.

Havnevesenet omsetter for vel 60 millioner kroner årlig og har 16 ansatte. Virksomheten eies av de lokale kommunene på Haugalandet samt Bømlo, og drives på kommersielle vilkår.

gautesen tore 1 (1)

 

Tore Gautesen orienterer om Karmsund Havnevesen på generalforsamlingen. Her ser du også Carina Ringen, som er ny i HN-styret, Helene Skeie Østhus og Tommy Nilsen.