Fylkesvararordfører Jenny Følling i Sogn og Fjordane (t.v.) fulgte intenst med under det store samferdselsmøtet i Førde torsdag. Foto: Truls Grane Sylvarnes

- Det er dobbelt så dyrt å bygge veg i Norge som i Sverige. Vi må få ned kostnader og byggetid, mener Høyre-topp.

Skrevet .

Nicolai Astrup er leder av Stortingets Transportkomite og var innleder på det store samferdselsmøtet i Førde torsdag. Han tok et oppgjør med norsk praksis i utbygging av samferdselsprosjekter, og hevdet at svenskene bygger veier for halve prisen.

– Vi må gå inn og se på hvorfor det er slik. Og så må vi få ned planleggingstiden. Det tar ti å planlegge et vegprosjekt i Norge, den tida har regjeringen sagt at den vil halvere.

HN-direktør Egil Severeide kom i sitt foredrag inn på det han mener er et stort paradoks i den statlige behandlingen av øst/vest-prosjektet.

I Vegvesenets utredning som kom i januar 2014 ble E134 den klare vinneren både med og uten arm til Bergen. Det var dette prosjektet som gav klart størst samfunnsøkonomisk nytteverdi. Men da forslaget til Norsk Transportplan ble lansert i vinter, var hele denne strekningen brutt ned på enkeltprosjekter. Da ble det brukt en annen modell, som gav negativ lønnsomhet for så å si alle delprosjektene langs E134. Resultatet var at nesten ingen av disse prosjektene kom med i første eller andre fase i Norsk Transportplan.

– Dette er nokså uforståelig. Et nasjonalt prosjekt som samlet sett er det klart mest samfunnsøkonomiske, blir plutselig et minusprosjekt når det brukes andre modeller, sa Severeide, som utfordret Astrup på hvor mye samfunnsøkonomi betyr når et samferdelsesprosjekt skal besluttes.

– Det betyr mye, men ikke alt. Det er andre kriterier som også må tillegges vekt, som bl.a. sikkerhet, sa Astrup.

På seminaret talte prosjektleder Arnfinn Førsund varmt for  Hordalandsdiagonalen og arm til Bergen. Børge Skårdal fra Haukelivegen AS var også til stede sammen med leder av samferdselsutvalget i Rogaland, Arne Bergsvåg. Sunnhordlandsdiagonalen var også representert, og stordabuen Magne Rommetveit oppsummerte dagen.

Det skjer mye på samferdselsfronten denne høsten. Det synes å være stor enighet om at E134 skal være den ene av de to hovedtraseene øst vest, og at kampen om den andre står mellom Hemsedal og Hardangervidda 1. september  legger vegvesenet fra en konsekvensutredning  av disse to alternativene, og her skal det også tas hensyn til følgene  en arm til Bergen.

Senere i september legges en tilsvarende beregning av avkortning av E134 gjennom Telemark, den såkalte Raulands-linja, fram. Og tidlig neste år er det klart for politisk behandling av forslaget til Norsk Transportplan.