Karmsundgata er sterkt trafikkbelastet, men det kan ta lang tid å få denne trafikkåren gjennom Haugesund i tidsmessig stand.

Det er dyrt å bygge vei i byer. Statens Vegvesen har regnet ut at det koster en kvart milliard å bygge ut en kilometer av Karmsundgata

Skrevet .

Fire kjørefelt og separate sykkel- og gangstier i hele Karmsundgata gjennom Haugesund vil forbli en drøm i mange år framover.

Dersom det ikke blir tilført mer offentlige penger, innført dramatisk økning av bompengesatsene eller gjort kraftige omprioriteringer internt i Haugalandspakken, vil bare en liten del av Karmsundgata bli utbedret med penger fra Haugalandspakken, skriver Haugesunds Avis.
Det er bestemt at arbeidet skal starte fra sør. Ferske kalkyler fra Statens vegvesen forteller at det vil koste 287 millioner kroner å oppgradere den én km lange strekningen fra Opelkrysset til Storesundgata.

Videre er det satt av fire millioner kroner i planleggingsmidler til strekningen fra Storesundgata til Oddagata. Hvordan utbygging av denne 1,9 km lange strekningen skal finansieres, eller når den blir oppgradert, kan ingen si i dag.

Planlegging og en omfattende utbedring av Fv. 47 videre nordover til Kvalatoppen (1,6 km), er helt i det blå. Det er her framkommeligheten er dårligst i dag. Med lyskrysset ved Kommunegården som den store flaskehalsen.

Ivar Thorkildsen som er seksjonsleder plan og forvaltning i Statens vegvesen i Haugesund bekrefter at strekningen fra E 134 til Storesundgata vil legge beslag på det som er av penger i Haugalandspakken til utbedringer i Karmsundgata.

– Realistisk, slik det ser ut i dag, er det ikke penger til mer. Da må vi i tilfelle omprioritere, og uansett snakker vi om små tall, sier Thorkildsen.
Han forklaret de høye byggekostnadene med omfattende grunnarbeider, omlegging av vann og kloakknett, krav om støyskjerming og eiendomsinnløsning.