Sveio-bedriften Helifuel rigger seg til for økt virksomhet og bygger ut anlegget i Førde.

Skrevet .

Økende salg og produksjon gjør det nødvendig med tilbygg til Helifuels anlegg i Sveio.

Det planlegges et tilbygg på om lag 200 kvm, som ventes tatt i bruk i 2014.

Vi rigger oss til for økt kapasitet. Bedriften er i ferd med å vokse ut av sine lokaler og vi trenger mer plass, forteller produksjonssjef Jan Åge Håvardsholm.

Tilbygget skal dekke flere behov. Vi trenger plass for vask og overflatebehandling av produktene. Vi skal flytte en del av de tyngre oppgavene ut av dagens produksjonslokaler og inn i tilbygget.

Arbeid med de største konstruksjonene, sliping og skjæring vil kunne foregå her. Vi skal i tilbygget også plassere en løftebukk for utskifting av ventiler under drivstofftankene. Dette gjør vi også av HMS-hensyn.

Dermed får vi større plass til selve ferdiggjøringen i dagens lokaler, noe som kan skje i et produksjonsmiljø som er så rent som overhode mulig. Dette er viktig for å sikre optimal produktkvalitet, sier sden nytilsatte produksjonssjefen.

http://www.helifuel.no/no/hjem/