Vindparken Sheringham Shoal utenfor den britiske kysten er en av de mest utviklede vindparkene i Nordsjøen.

Over 20 bedrifter fra hele fylket har nå gått sammen for å danne et bedriftssamarbeid med fokus på havvind.

Skrevet .

Hensikten er økt lønnsomhet gjennom samarbeid om markedsmuligheter innen offshorevind, melder Greater Stavanger.

Over 20 bedrifter fra hele fylket har nå gått sammen for å danne et bedriftssamarbeid med fokus på havvind. Hensikten er økt lønnsomhet gjennom samarbeid om markedsmuligheter innen offshorevindSamarbeid mellom noen få aktører har foregått i en årrekke med MetSenteret på Karmøy og Greater Stavanger som koordinerende enheter.

– Dette er et marked i voldsom vekst, spesielt i Nordsjøområdet og etterhvert som vindparkene etableres lenger fra land og på dypere vann blir norsk kompetanse og teknologi i økende grad relevant, påpeker Birger Haraldseid i Greater Stavanger.

Haraldseid forteller at vi de siste to årene også har sett en økning i interessen fra en rekke lokale bedrifter og sett framveksten av relevante bedrifter. Det er lokale bedrifter som har testet ut piloter i sjøen de siste par årene og som nå er klar til å gå veien videre mot kommersialiserbare løsninger (G Wind og Offshore Kinetics).

Initiativet har fått tildelt én million fra omstillingsmidlene som er tildelt Sør-Vestlandet, og vil nå sette i gang en prosess for å jobbe fram aktiviteter og felles mål i det som kan bli en spennende og eksportrettet næring i fylket.

Under WindEnergy 2016 i Hamburg samlet en rekke bedriftene som har stått sammen om søknaden seg til å snakke om videre tilnærming. Det ligger nå an til at det skal arrangeres flere samlinger i månedene som kommer for å stake ut en kurs for hvordan leverandørene i Sørvest kan ta en større andel av dette markedet. – Vi ser også at selv om kjernen i tiltaket vil og skal ligge i Rogaland, vil det komme til å delta bedrifter både fra Hordaland og Agder, sier Haraldseid.

 

Fakta om klyngen:

 • 20 deltakerbedrifter fra start.
 • Prosjektleder: Arvid Nesse (Metcentre)
 • Interimstyre:
  Gunnar Birkeland (Uni Research Polytec)
  Jon Arne Silgjerd (Automasjon&Data), Anders Lunde (Head Energy)
  Birger Haraldseid (Greater Stavanger)
  Lars Morten Kro (Imenco)
  Frode Sønstabø (Eide Marine Design)
  Helene Døscher (Energy Innovation)