Høy oljepris og økt gassutvinning ga store eksportinntekter og økt handelsoverskudd også i 2012. Fastlandseksporten var derimot uendret. Underskuddet for handelsbalansen fastland var høyere enn noen gang, melder SSB.

Skrevet .

Total eksportverdi for varer endte på 935,7 milliarder kroner i 2012, en oppgang på 4,1 prosent fra 2011. Den totale vareimporten beløp seg til 507,7 milliarder og viste en nedgang på 0,2 prosent. Handelsoverskuddet endte på 428,1 milliarder kroner.

Overskuddet fortsatte dermed å øke, og var på sitt nest høyeste nivå noensinne, 20,6 milliarder lavere enn rekordnivået før finanskrisen. Handelsbalansen fastland hadde ikke den samme positive utviklingen, med et underskudd på 139,1 milliarder. Det er det høyeste nivået noensinne.

Handelsoverskuddet med Europa, som vi handler mest med, var i 2012 høyt når vi inkluderer varer som olje og gass, hele 431,9 milliarder kroner. Handelsbalansen fastland viste derimot et annet bilde, underskuddet på 100,9 milliarder var rekordhøyt, på samme nivå som i 2009.

Les hele saken her: http://ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/muh