Den nye snarveien til Bergen – Jondals-tunnelen – har gitt ferja i Jondal en vekst på eventyrlige 66 prosent i oktober.

Skrevet .

Oktobertallene som Norled nå kan legge fram, forteller at trafikkstrømmene i Hardanger er i kraftig endring etter at statsministeren åpnet Jondalstunnelen 7. september, skriver havis.no.

Ferjesambandet Jondal–Tørvikbygd framstår som den store vinneren med en vekst på 7.295 personbilenheter (pbe) i oktober, eller 66 prosent opp i forhold til oktober 2011.

Den store taperen er Utne–Kvanndal, som går ned 14 prosent (4.010 pbe).

Interessant nok har ferja Årsnes – Gjermundshamn unngått trafikksvikt etter at Jondalstunnelen åpnet.

Naturlig nok hadde trafikken over Jondal-sambandet en kraftig vekst like etter tunnelåpningen.

– Vi tenkte vel at det i oktober ville komme en korreksjon tilbake til «normalen». Men så er veksten i oktober bare enda større, så dette tyder på at dette er en trasé som er attraktiv, sier regionsjef i ferjedivisjonen i Norled, Inge André Utåker.

– Nå har vi gode indikasjoner på at dette blir en varig endring, legger han til.