Når Sandsfjordbrua åpnes, skal nordre del av Finnøysambandet sløyfes og ferja mellom Sand og Ropeid legges ned.

Over 250 personer har skrevet under på aksjonen «Bevar ferja Nedstrand-Hebnes-Foldøy-Jelsa».

Skrevet .

Når Sandsfjordbrua åpnes om få måneder, legges ferjesambandet Sand–Ropeid ned.

Ikke nok med det. Fylket har også tenkt å legge ned nordre del av Finnøysambandet.

Dette betyr at ferja stopper på Sjernarøy, mens anløpene av Nedstrand i Tysvær, samt Hebnes, Foldøy og Jelsa i Suldal skal sløyfes.

Innsparingene skal etter planen brukes på å styrke båttilbudet innad i Finnøy kommune.

Folk i indre Ryfylke protesterer mot det som kalles en rasering av samferdselstilbudet og krever at nordre del av Finnøysambandet bevares, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er startet en underskriftskampanje som skal sendes til fylket. Nedleggelse av anløp vil gå utover fastboende, skoleelever, næringsdrivende og turister, hevdes det.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/ryfylke/Kampanje-for-ferja-i-indre-Ryfylke-3726849.html