Flere ingeniører blir nå sagt opp enn under finanskrisen. Arbeidstakerorganisasjonene er bekymret for utviklingen.

Skrevet .

– Omfanget av nedbemanninger nå er like stort som, eller større enn det var i 2003. Det er langt over hvordan det var under finanskrisen i 2008, sier Erlend Aarsand, leder for juridisk seksjon i Nito til Teknisk Ukeblad.

Han har foreløpig ingen konkrete tall, men baserer seg på at han har fulgt nedbemanningssaker tett som fagansvarlig i Nito siden 2003.

Også Tekna opplever at omfanget av nedbemanninger er større enn under finanskrisen.

Det nye er at mange av dem som vil ha juridisk hjelp, er ansatt i oljeleverandørindustrien.

– Vi registrerer et klart skifte i markedet, og at langt flere virksomheter nå nedbemanner, også innenfor oljerelatert virksomhet, enn det vi har registrert tidligere år, sier Anne Cathrine Hunstad, leder for juridisk kontor hos Tekna.

 

Det kan også se ut som om nedbemanningene er blitt tøffere enn tidligere. Det har ikke vært vanlig at så store selskaper som Aibel og Relacom nedbemanner uten å gi sluttpakker, ifølge Nito og Tekna.

Erlend Aarsand i Nito er kritisk til utviklingen.

– Vi er bekymret for at flere vil hive seg på den trenden. Sluttpakker har flere fordeler. For det første vil ofte den overtallige forlate bedriften noe mer fornøyd, det blir mindre tvister, og det er gunstigere for bedriften, sier Aarsand.

Les mer her:

http://www.tu.no/karriere/2014/05/20/-flere-ingeniorer-sies-opp-na-enn-under-finanskrisen#cxrecs_s