Denne kommunale klaffebrua i Flekkefjord skulle koste rundt 20 millioner kroner, i følge overslaget. Et eneste anbud kom inn - det er på 48 millioner kroner! Konkurransen ble avlyst.

Skrevet .

– Vi skjønner ingenting av dette, sier ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord til Vegvesenets nettpublikasjon «Våre veger»

– Vi er veldig skuffet over utfallet. Åtte entreprenørfirmaer møtte opp for å få informasjon om brua, men vi fikk bare ett anbud, og det er altfor høyt.

Vi har fått lagd et forprosjekt som viste at 20 millioner kroner skulle være en realistisk pris.

– Hva skjer med bruplanene nå?

– Vi må vurdere dem på nytt. Det kan være noe som er vanskelig å utføre som vi ikke har tenkt over. Før vi tar en avgjørelse, skal konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvig lage en rapport.

En eventuell ny utlysning kommer ikke før sommeren er over, sier ordfører Jan Sigbjørnsen