Markedet i Haugesund sentrum er blant de aller første kjøpesentrene i Norge som nå er sertifisert etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM In-Use.

Skrevet .

– Å stadig forbedre på arbeidet med å redusere kjøpesenterets miljøpåvirkning er noe vi har jobbet målrettet med gjennom de siste årene, der vi kan vise til konkrete resultater. Når vi nå systematiserer dette arbeidet gjennom BREEAM In-Use gir det oss en meget god oversikt over hvor potensialet for ytterligere forbedringer, samtidig som vi får dokumentasjon på det solide arbeidet som er lagt ned av vårt driftspersonell, sier senterleder Arild Kildal Olsen (bildet) ved Markedet i en pressemelding.

 

Markedet, er en del av Citycon Norway som tidlig tok i bruk BREEAM standarden både ved utviklingsprosjekter og selve driften av sine kjøpesentre. Selskapet har fortsatt ambisjoner om å være toneangivende i sitt miljøarbeid. Citycon var det første selskapet i Norge med et BREEAM NOR sertifisert kjøpesenter, da Kremmertorget ble klassifisert til «Very good» i 2012, det samme senteret ble også det første med BREEAM In-Use klassifisering.

 

– Citycon er den aktøren som har gjennomført den mest omfattende satsingen på BREEAM In-Use i Norge siden verktøyet ble lansert i 2013. Selskapet har fra første dag vist stor gjennomføringsevne, entusiasme og tålmodighet i arbeidet med et system som er nytt og uprøvd i Norge. Derfor er det ekstra gøy å se at innsatsen nå gir avkastning. Gjennom sertifiseringsprosessen har de nå skaffet seg en meget god oversikt over byggporteføljens energibruk, miljøbelastninger og kostnader, og identifisert potensialet for videre utvikling.  Det viktigste er ikke sertifikatene i seg selv, men at den systematiske tilnærmingen gir klare og målbare resultater, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

 

Totalt sertifiserer Citycon 16 egeneide kjøpesentre i Norden med BREEAM In-Use. Det betyr at Citycon er det kjøpesenterselskapet i Norden med flest BREEAM In-Use sertifiseringer. Miljøklassifiseringssystemet BREEAM In-Use bidrar til at Citycon kan optimalisere sine eiendommers ytelse og dermed redusere miljøbelastningen.