- Spennende arena og spennende tema, sier Barbara Zanoni Utne, som her forsyner seg av koldtbordet sammen med Ingunn Solberg Harloff fra Destinasjonsselskapet og Helene Skeie Østevik (t.v.) fra Kirkens Bymisjon.

Barbara Zanoni Utne fra Ullensvang Hotel var en av de nær 80 deltakerne på U 39 i går kveld. De fikk høre en spennende historie fra 3. generasjonseier Håkon Laastad.

Skrevet .

Nærmere 80 ledere under 40 år (nær 40 prosent av dem kvinner)  fikk høre en engasjert bilforhandler fortelle om hvordan han har tenkt og handlet for å ta en velrennomert og velfungerende familiebedrift til nye høyder.

Håkon Laastad holdt foredraget på Næringsforeningens U-39 arrangement og dro historien fra bestefar Bjarne sr. startet bedriften like etter krigen via tiden da Bjarne jr. ble kastet inn i virksomheten etter farens hastige død og fram til Håkon selv tok rattet sommeren 2011.

– Jeg ble aldri presset til å overta. Men mine foreldre var veldig klare på at det jeg skulle gjøre, det skulle jeg gjøre skikkelig. Det har vært en spennende reise å gå fra ansatt selger til å lede bedriften og det har vært nyttig å ha min far som sparringpartner, sa Håkon Laastad.

Familiebedriften har høstet anerkjennelse for sin nye markedsprofil, som er retropreget og spiller på Volvos historie som «sikkerheten selv». Gjennom annonser og magasiner har Håkon Laastad bevisst bygget et nostalgisk preg og uttrykk som skal treffe selv mennesker som selv har et helt perifert forhold til bil. Den lokale fotografen Håkon Nordvik har vært en viktig medspiller i denne prosessen, fortalte Laastad.

-Jeg tror vi har fått til noe genuint  her, og tallene underbygger det. Vi har halvert utgiftene til markedsføring og økt Volvo-salget med betydelig mer enn landsgjennomsnittet, sa Håkon Laastad.

laastad håkon 2 (1)

Håkon Laastad snakket for fullt hus under U 39 på Rica Maritim i går kveld