Fra venstre:Haugesund Svømmeklubb v/Camilla Teikari Bøe, Bømlo Tur- og Sogelag v/Bernt Emil Vika, Foreningen for Indre kai v/Randi Færaas Torgersen, HHK/HTU v/Gunnar Lund, Haugesund Ishockeyklubb v/Kjersti Walker, Norsk Folkehjelp avd. Haugaland v/Ann Iren Fredriksen, Djerv 1919 v/Jon Håkon Melkevik,Sporstklubben Nord v/Siv Hauge,Ingvar Frøyland, Bokn Sykkelklubb v/ Kjersti Larsen,Ingvar Frøyland, og banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre. Totalt ble det delt ut gaver for kr 145.000,-

Haugesund Sparebank gledet mange under sitt årlige sponsortreff denne uka.

Skrevet .

Onsdag 1. november hadde Haugesund Sparebank sitt årlige sponsortreff i egne lokaler. Ca. 100 av de 150 lag og foreningene som banken sponser var tilstede i bankens kantine, hvor de fikk en presentasjon av banken av adm. banksjef Bente Haraldson Syre, samt en gjennomgang av sponsoraktivitetene med markedssjef André Sæbø.

Kjetil West fra Haugesund Culingklubb og Kjell Olav Nuntun fra Haugesund Pistolklubb holdt et innlegg om hvordan de har jobbet frem til realisering av Kuleisen, en felles Pistol- og Culinghall, som skal bygges i Idrettsparken i Haugesund. Spadestikk og byggestart er satt til 16. november.

Som avslutning var det utdeling av påskjønnelser til lag og foreninger som har gjort en god innsats for banken det siste året. Disse bedriftene fikk samme kveld en takkegave for sin innsats og godt samarbeid gjennom mange år: Haugesund Svømmeklubb v/Camilla Teikari Bøe, Bømlo Tur- og Sogelag v/Bernt Emil Vika, Foreningen for Indre kai v/Randi Færaas Torgersen, HHK/HTU v/Gunnar Lund, Haugesund Ishockeyklubb v/Kjersti Walker, Norsk Folkehjelp avd. Haugaland v/Ann Iren Fredriksen, Djerv 1919 v/Jon Håkon Melkevik,Sporstklubben Nord v/Siv Hauge,Ingvar Frøyland, Bokn Sykkelklubb v/ Kjersti Larsen  Ingvar Frøyland.  Totalt ble det delt ut gaver for kr 145.000,- Kvelden ble avsluttet med god mat for alle de inviterte.