Fra venstre Senioringeniør Terje Friestad fra Hydro sammen med John Inge Karlson som i dag jobber i Deepocean.

Senioringeniør Terje Friestad fra Hydro har vært bedriftens bindeledd mot elever fra HSH som skriver oppgaver. Han oppfordrer næringslivet til å benytte seg av muligheten.

Skrevet .

Ingeniørstudentene ved HSH ønsker å komme i kontakt med næringslivet på Haugalandet som kan gi de bacheloroppgaver som både har en etterbruksverdi for bedriften og den enkelte student.

Hydro over flere år hatt ingeniørstudenter inne på oppgaver som har gitt bedriften gode etterbruksverdier. Eksempler på dette er innen optimalisering  og forebyggende  vedlikehold, enøkanalyser med besparelsespotensialer, kostnadsreduserende vedlikeholdsanalyser med anbefalte forbedringer  og ikke minst innenfor effektivisering/systematisering av HMS områdene.

Senioringeniør Terje Friestad trekker frem et eksempel helt tilbake fra år 1999 da bedriften fikk inn to 2 studenter  fra HSH for vurdering av nye kuldemedier på kjøleanlegg.Gjennom analysen og vurderingene og sammen med leverandørindustrien anbefalte de en overgang til kjølemedier som benyttes den dag i dag i dag – også for spesialkjøleanlegg for mobilt utstyr i  smelteverksindustrien.

John Inge Karlson og Vidar Vihovde var studentene bak undersøkelsen, de arbeider i dag henholdsvis ved Deep Ocean og Aibel i Haugesund.  John Inge trekker frem samarbeidet med Hydro som en nyttig erfaring hvor de fikk sette teori ut i praksis og løse et konkret problem. Denne oppgaven var på mange måter det første innblikket i hvordan en ingeniørs hverdag kan utarte seg. Spesielt viktig for ham var erfaringen med å drive et prosjekt fra start og frem til den endelige konklusjonen.

Hydro var veldig behjelpelige med veiledning og stilte nødvendig utstyr tilgjengelig for målinger ute på anlegget sier John Inge.

Ønsker din bedrift å knytte til dere ingeniørstudenter er kontaktperson Karl Robert Weyer som er leder for NITO-studentene .  Tlf 90147226.

Les også:

HSH-studenter fant løsningen

Åpner for praksis på  ingeniørfag