Næringsforeningen gir fødselshjelp til internasjonal skole i Haugesund.

Skrevet .

– Vi vil gjerne bidra til at regionen kan få et internasjonalt skoletilbud. Da forespørselen kom om å bidra finansielt til stiftelseskapitalen, svarte styret ja under forutsetning av at Haugesund Rederiforening gjorde det samme.

Det er nå på plass, og dermed er første steg tatt, sier HN-dirktør Egil Severeide.

En internasjonal skole vil som andre friskoler kunne få 85 prosent statstilskudd, og restkostnaden må dekkes av foreldrene, antakelig 20.000 kroner årlig per elev.

Forutsetningen for et statstilskudd vil være minimum 15 elever. Håpet er at skolen skal være klar til skolestart skoleåret 2016.

Søknadsfristen er den 1. april

For å kunne etablere en intenasjonal skole må det opprettes en stiftelse. Minimumskapitalen er 100.000 kroner. Styreleder i Haugesund Rederiforeningen, Arne W. Aanensen, tror en slik skole er bra  for regionen.

– Da må bedriftene som ønsker en slik etablering komme på banen. Vi ønsker å gi den nødvendige starthjelpen, sier Aanensen i en pressemelding.