Industrikonsernet GMC har signert en betydelig kontrakt med Aibel. Jobben skal gjøres i Haugesund

Skrevet .

Kontrakten omfatter levering og installering av HVAC materiell til boreplattformen som skal bygges på verftet i Haugesund. Ordreverdien er på omkring 30 millioner kroner, ifølge en melding.

– Kontrakten er selvfølgelig kjærkommen i disse tider med redusert aktivitet og nedbemanning i bransjen. Arbeidet vil påbegynnes på forsommeren neste år og pågå for fullt hele høsten. Prosjektet antas å sysselsette 25 – 30 personer i Haugesund på det meste, heter det.

GMC vil produsere mesteparten av ventilasjonsmateriellet i sine verkstedlokaler i Dusavik. En del produksjon vil også foregå i Polen.