Nye tall fra SSB viser at industriproduksjonen i Norge er nå over toppnivået fra før finanskrisen.

Skrevet .

Produksjonsvolumet er 10 % høyere enn i 2010 og 5,7 % høyere enn for ett år siden (juli 2012).

Siste tre måneder har industriproduksjonen økt 1,8 % i volum fra tremånedersperioden før, og trenden i utviklingen er positiv. Samlet sett gikk produksjonsindeksen (PII) opp grunnet økning i utvinningen av råolje og naturgass i denne perioden.

Sesongjusterte tall viser at det har vært en ytterligere vekst i næringer som maskinindustri, samt bygging av skip og oljeplattformer sammenlignet med månedene før.

Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri gikk opp 3,2 prosent fra mai til og med juli 2013 sammenlignet med tremånedersperioden før.

Les hele saken her: https://www.ssb.no/pii