Denne grafen forteller at norsk oljeproduksjon slett ikke er blant verdens dyreste. Tvert om!

Skrevet .

Oppstillingen, som analysebyrået Rystad Energi står bak og som Sysla har offentliggjort, viser gjennomsnittskostnaden ved å produsere et fat oljeekvivalenter i verdens 25 største olje- og gassprodusenter.

Storbritannia troner alene på toppen i denne undersøkelsen. Norge er faktisk blant de billigste oljeprodusentene.

 

Mindre og eldre felt er viktige årsaker til at britisk sokkel er tre ganger dyrere per fat.

Kostnadene ved å produsere olje og gass varierer betydelig mellom ulike land.

– Dette er driftskostnadene på felt som er i produksjon i dag. Tallene omfatter altså ikke kostnader relatert til modifikasjoner, boring av nye brønner og feltutbygginger, forklarer analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Han mener det er spesielt interessant å se at kostnadene  på britisk sokkel er tre ganger større enn på norsk sokkel.

– Det kommer blant annet av at britene har modnere og flere mindre felt som resulterer i mange plattformer.

I tillegg har de ikke prioritert vedlikehold like høyt som Norge, og dette gir færre dager med produksjon per år. Følgelig blir effektiviteten lavere og kostnad per enhet høyere enn på norsk sokkel, sier Guldbrandsøy.

Les mer her:

http://sysla.no/2016/04/11/oljeenergi/tre-ganger-dyrere-a-produsere-olje-pa-britisk-enn-norsk-sokkel_88506/