I alt 1500 elever fra 9 klasse vil i løpet av skoleåret ha gjennomført Grundercamp  Hensikten med prosjektet er å løfte interessen for kreative prosesser og pirre nysgjerrigheten for realfag i skolen.

Skrevet .

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping og arrangeresi regi av Haugaland Kraft, Ungt Entreprenørskap og Haugaland skole og arbeidsliv.

 Prosjektansvarlig fra Ungt Entreprenørskap, Trine Skogland Bjerga, gleder seg over at alle ungdomskolene fra 7 kommuner har takket ja til å bli med på konseptet som i år gjennomføres for 4 gang.

Elevene blir loset gjennom et tredelt program i løpet av dagen- Haugaland Kraft orienterer om elektrisitet og brannsikkerhet, og Ungt Entreprenørskap foredrar om innovasjon og kreativitet, etterfulgt av en praktisk oppgave.

Årets oppgave ble presentert og levert fra forskningsstiftelsen Polytec som satte fokus på energieffektivisering i den maritime sektor.

Elevene jobber med oppdraget i grupper på 5–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Bildet under viser Håkon Eidesen fra Haugaland Kraft`s gjennomgang av elektrisitet og sikkerhet.

[[wysiwyg_imageupload:93:height=476,width=580]]