Dersom helseforetakenes prosesser og planer får fortsette, kan antall sykehus med akuttfunksjoner nesten bli halvert, viser ny rapport. (Foto: Nsf.no)

Nesten halvparten av norske lokalsykehus står i fare for nedlegging, sammenslåing eller å miste flere helsetjenester, viser en ny undersøkelse fra Høgskolen i Hedmark.

Skrevet .

– Dersom helseforetakenes prosesser og planer får fortsette, kan antall sykehus med akuttfunksjoner nesten bli halvert, sier professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak rapporten.Jensen har kartlagt hvor mange lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt, slått sammen eller miste flere helsetjenester de kommende årene.

Les også; Små sjukehus kan hjelpe sju av ti pasienter

http://www.h-avis.no/nyheter/sma-sjukehus-kan-hjelpe-sju-av-ti-pasienter-1.8413528

Tallene indikerer at antall lokalsykehus i Helse Sør-Øst vil reduseres fra 28 til 10. I Helse Vest vil antall lokalsykehus reduseres fra 10 til 5 lokalsykehus. I Helse Midt-Norge vil antall sykehus reduseres fra 9 til 4 eller 5, mens man i Helse Nord vil redusere antall lokalsykehus fra 10 til 5 eller 7.

I løpet av perioden etter helsereformen som ble innført i 2001, har antall helseforetak med akuttfunksjoner blitt redusert fra 47 til 19, melder NRK.

Les mer her:

http://www.nrk.no/norge/halverer-antall-lokalsykehus-1.11701401