Alt som skjer offshore blir dyrt på grunn av 2-4-ordningen, sier tidligere utvalgsleder Eivind Reiten. Han mener arbeidstidsordningen skaper et unødig høyt kostnadsnivå i Norge.

Skrevet .

 Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet at regjeringen blåser støv av Åm- og Reiten-rapportene for å se på hvordan man kan redusere kostnadene på norsk sokkel.

Reiten-rapporten – som ble laget av et ekspertutvalg for å se på hindringer for å få nok rigger til norsk sokkel – konkluderte blant annet med at 2-4-ordningen er meget kostnadsdrivende.

Halvparten overtid

Eivind Reiten, som ledet riggutvalget, sier til Teknisk Ukeblad at han er glad for at regjeringen har hentet frem rapporten igjen. Han mener ordningen skaper et unødvendig høyt kostnadsnivå i Norge.

– Problemet med 2-4-ordningen er kostnadene. Alt som skjer offshore blir dyrt på grunn av denne ordningen. Da vi analyserte dette i forbindelse med utvalgsarbeidet, ble det tydelig at det er vanskelig å få gjort ting på sokkelen uten at det blir tatt ut mye overtid.

Reiten peker spesielt på voldsomme overtidsutbetalinger.

– Med så korte sekvenser på jobb, viser det seg at det er lite endringer i arbeidsdynamikken. Man ender opp med å ta ut mye av lønna i overtid. Etter at man gikk fra 2-3 til 2-4, har man ikke gått ned i arbeidstimer, men ender med å jobbe mer enn 1460 timer. Jeg mener dette har kommet opp til rundt 1700 timer nå. Det vil si at omkring halvparten av lønna er overtidsbetaling, sier han.

I rapporten som kom i kjølvannet av utvalgets arbeid, pekes det særlig på forskjellen i personellkostnader mellom Norge og Storbritannia.

Ifølge rapporten er forskjellen på mellom 50.000 og 70.000 amerikanske dollar per dag for en rigg med tilnærmet lik bemanning. Dette tilsvarer henholdsvis 305.000 kroner og 458.000 kroner i skrivende stunds dollarkurs.

Den relative forskjellen i personellkostnader mellom Norge og Storbritannia er ifølge rapporten om lag 85 prosent og høyere

 

Les mer her:

http://www.tu.no/petroleum/2013/11/19/-halvparten-av-lonna-offshore-er-overtidsbetaling