Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret.

Skrevet .

45,5 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2006, var fortsatt i drift i 2011, mens bare 22,8 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

Sannsynligheten for at et foretak overlever, øker med foretakets størrelse i etableringsåret.

65,4 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2006, var fortsatt aktive i 2011, mens bare 30,7 prosent av foretakene med mindre enn fem sysselsatte i etableringsåret overlevde i fem år.

Av alle nyetablerte foretak som hadde sysselsatte i 2006 var 57 prosent fortsatt i drift fem år senere.

Den høyeste overlevelsesgraden hadde foretak etablert i Sogn og Fjordane, hvor 43,1 prosent av foretakene etablert i 2006 fortsatt var aktive i 2011.

I Nord-Trøndelag overlevde 36,1 prosent av foretakene i fem år, og 35,6 prosent av foretakene etablert i henholdsvis Møre og Romsdal og Hedmark.

Lavest overlevelsesgrad hadde foretakene etablert i Oslo, med 26,3 prosent.

Les mer her:

http://ssb.no/bedrifter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar/2013-10-25