Havnetrafikken på Husøy vokser sterkt. Og mer skal det blir, i følge havnedirektøren.

Skrevet .

– For containere har vi hatt en økning på 40,9% i første halvår 2015 sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten er stor både på bulk, roro og containere.

Sammen med økt bulkaktivitet har det ført til at godsomslaget over offentlige kaier har økt med 30,3% i samme periode.

Fra 384.171 tonn til hele 500.519 tonn i 2015, sier havnedirektør Tore Gautesen.

Han forventer fortsatt sterk vekst for Karmsund Havn IKS  de neste årene, med bakgrunn i økt aktivitet i lokale produksjonsbedrifter og en større havneutvidelse.

For de private havnene er veksten også god, fra 3,8 mill tonn første halvår 2014 til 4,9 mill tonn første halvår 2015.

– Vi er meget godt fornøyd med trafikkutviklingen i Karmsund Trafikkhavn, Husøy.

Målrettet arbeid for å få gods over fra vei til sjø, fra rederier, vareiere, myndigheter og havn, gir tydelige resultater.

Vi har forventninger til fortsatt vekst i årene som kommer, med industri- og videre havneutbygging i regionen, sier Gautesen.