Hans Kristian Torske i Innovasjon Norge har kontor i samme lokaler som Næringsforeningen. Han venter på mer besøk..

Et rystet SørVestlandet får ekstramidler for å stimulere omstillingsprosessen.

Skrevet .

Regjeringen vil bevilge 100 mill. kroner for å bidra til omstilling i norsk økonomi gjennom å styrke utvalgte ordninger i Innovasjon Norge allerede i 2015.

– Dette er en fin mulighet for bedrifter med omstillingsbehov. Disse  tiltakene vil gjøre det enklere for både gründere og etablerte virksomheter som sliter som følge av de utfordringene vi ser på for eksempel på Sør- og Vestlandet, sier Hans Kristian Torske i Innovasjon Norge.

Det er Sørlandet og Vestlandet som nå har store omstillingsbehov, og hvor Innovasjon Norge opplever størst etterspørsel etter sine ordninger. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til etablerertilskudd med 60 mill. kroner og forsknings- og utviklingskontrakter foreslås økt med 40 mill. kroner.

Dette er ordninger som administreres av Innovasjon Norge.  Økt ramme til disse ordningene vil avhjelpe Sørlandet og Vestlandet som nå spesielt er truffet av nedgangen i oljerelatert næringsliv.

–          Norsk økonomi er allerede i en omstillingsfase. Det er derfor  Regjeringen har økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 mrd. kroner siden 2013. Men når vi nå ser at det er behov for ytterligere midler til å stimulere til nyskaping og omstilling, må vi fylle på mer, sier finansminister Siv Jenseni en pressemelding.

Om ordningene:
Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital.

Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) er tilskudd til et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet (IFU) eller mellom næringslivet og det offentlige (OFU). Målgruppen er normalt små og mellomstore leverandørbedrifter med kompetanse til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.