Mange sliter med lese- og skrivevansker rundt omkring i bedriftene. Det hemmer i det daglige arbeidet. Men nå kan bedrifter få hjelp til å bedre basisferdighetene til sine ansatte.

Skrevet .

430 000 voksne i Norge mangler ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv.

Nå lyses det ut midler til til opplæring av ansatte innenfor basisferdigheter.

AOF Haugaland vil i den forbindelse bidra til at flere bedrifter får kjennskap og mulighet til å søke om midler til opplæring. AOF Haugaland har vært samarbeidspartner med VOX og tilbyder av denne opplæringen siden 2007.

I løpet av denne tiden har mange bedrifter på Haugalandet benyttet seg av muligheten til å skolere sine ansatte. Så langt har 26 bedrifter fra forskjellige bransjer gjennomført opplæring.

Daglig leder, Sigmund Fosse ved AOF Haugaland vil spesielt fremheve Haugesund kommune fra offentlig sektor og Aibel Haugesund fra privat sektor som har tilbudt denne opplæringen i flere år til sine ansatte.

Til sammen har over 300 ansatte deltatt på kurs og tilbakemeldingene er udelt positive både fra ansatte og ledelse.

Ved å satse på denne type opplæring legger bedriften til rette for styrking av ansattes kompetanse og evne til omstilling.

Bedriften får en motivert og kompetent medarbeider som bidrar til å styrke bedriftens konkurranseevne i markedet sier Fosse til hninfo.

Det lyses nå ut nye midler for 2014 og AOF Haugaland vil i den forbindelse bistå i søkeprosessen, informasjons- og motivasjonsarbeidet i bedriften og gjennomføring av opplæring.

Bedrifter i regionen inviteres til lunsjmøte 15. mai og kan ta kontakt med AOF Haugaland for påmelding