Ei flytebru fra Tysnes til Bergens-halvøya vil bli mellom 3 og 8 milliarder billigere enn tidligere kalkyler.

En flytebru over Bjørnafjorden gir et billigere Hordfast, viser innstillingen til styringsgruppen for E39..

Skrevet .

Statens vegvesen har fullført konseptfasen for E39 Stord-Os. I en innstilling til styringsgruppen for Fergefri E39 anbefales det å gå videre i arbeidet med flytebru over Bjørnafjorden, skriver Våre Veger

Statens vegvesen igangsatte høsten 2016 den tredje utviklingsfasen for kryssing av Bjørnafjorden, der Multiconsult ble tildelt kontrakten på å videreutvikle konseptet «rett sideforankret flytebru».

Dette konseptet består av en rett bru som flyter på pongtonger i vannet, med en skråstagbru i sørenden. Videre er noen av pongtongene sideforankret med forankringsliner til ankere på havbunnen.
Statens vegvesen melder at kostnadene for flytebru nå ligger på 17 milliarder kroner. Tidligere har kostnaden for bru ligget på 20 og 25 milliarder kroner.

Et omfattende studie har blitt gjennomført med mål om å verifisere at det er gjennomførbart og kostnadseffektivt å krysse Bjørnafjorden med en rett sideforankret flytebru.