- Det er ingen problemer med å få til en billigere løsning for Hordfast, sier fagfolk til NRK.

Skrevet .

Nye ferjefri E39 kan bli det største vegprosjektet i noregshistoria, men å finna fastlandsforbindingar langs den 1100 kilometer lange kyststrekninga mellom Kristiansand og Trondheim har vist seg å vera utfordrande.

Regjeringa vil ha firefelts veg med bruer mellom Stord og Os i Hordaland, men rekninga må bli lågare, sa statsminister Erna Solberg då ho i går presenterte utdrag frå ny Nasjonal transportplan (NTP) i Arna.

Kombinasjonen av fjorddjupnader på opptil 550 meter og ei totallengd på rundt fem kilometer gjer det umogleg med konvensjonelle brutypar over Bjørnafjorden.

Prisen på det mykje omtala bruprosjektet Hordfast har difor passert svimlande 43 milliardar kroner.

Men ein lågare prislapp er ingen problem, svarar fagfolk i dag.

Innsparingsmoglegheitene kan finnast på botnen av Bjørnafjorden. Dagens planar legg berre opp til brua skal festast i kvar sin ende av Bjørnafjorden, på Reksteren på Tysnes og i Os.

Men klarar Vegvesenet å festa brua til havbotn i tillegg, kan ein spara milliardar, meiner ein av landets fremste brudesignarar.

– Viss me kan gjera bruk av fortøyingsfeste over fjorden, vil me kunna bruka mindre stål på sjølve stålkonstruksjonen. Me kan difor redusera storleiken på brubjelken som går over fjorden, seier prosjekteringsleiar i Statens vegvesen, Øyvind Nedrebø.

 

Brubjelken som skal halda den flytande konstruksjonen på plass i all slags vêr er etter dagens teikningar målt til 120.000 tonn i reint stål. Planane som er på teiknebrettet no, ligg opp til ei halvering av tyngda.

– 70.000 tonn, og me jobbar med å få talet nedover. Det vil gje ein kjempevinst viss me kan utnytta sjøbotn, meiner Nedrebø.

Fleire, blant andre fylkesrådmannen i Hordaland, har teke til orde for å droppa firefelts motorveg og i staden byggja to felt over den vide Bjørnefjorden. Men å gå frå firefelts- til tofeltsveg, vil monna lite, ifølge vegvesenet.

Det er på brua ein kan ta dei største kostnadskutta.

– Bruene byggjer me for framtida. I det store og heile er det berre mindre pengesummar å spara på å snevra inn og ut her og der, seier prosjektleiar Signe Eikenes til nrk.no