Justert for sesongvariasjoner holder "bruttoarbeidsløsheten" i Rogaland seg høy i januar, men det det noe å glede seg over ...

Justert for sesongvariasjoner holder "bruttoarbeidsløsheten"  i Rogaland seg høy i januar, men det det noe å glede seg over ...

Skrevet .

Justert for sesongvariasjoner holder «bruttoarbeidsledigheten* i Rogaland seg høy og stabil som NAV forventet.Summen av personer helt uten arbeid og personer på arbeidsrettede tiltak via NAV viser at om lag 15 000 rogalendinger står uten jobb i januar. Dette gir ei «bruttoarbeidsledighet» på 5,7 prosent. Arbeidsledigheten i Rogaland vil trolig holde seg høy i en god stund framover.

– Selv om arbeidsledigheten er høy, ser vi tegn til noe bedring. Antall varsel om permitteringer og oppsigelser er langt lavere i januar enn de siste månedene før årsskiftet. Samtidig ser vi at tallet på ledige stillinger i januar er langt høyere enn for et år siden. Men selv om talet ledige stillinger øker er det pr i dag ikke nok jobber til alle de som har behov for jobb i Rogaland. Derfor vil det være viktig for hver enkelt å holde alle muligheter for arbeid åpne, sier direktør i NAV, Truls Nordahl.

 

Skisse under-Arbeidsledige i Rogaland fra januar 2015 til januar 2017:

Arbeidsløse graf jan 17