Carina Ringen og Marine Aluminium ble Årets bedrift i år. Her fra prisutdelingen på årets Haugalandskonferanse sammen med kollega Karl Johan Rød t.h. og finalist Svein Atle Berge i Ølen Betong

I år vant Marine Aluminium. Hvem vinner prisen for årets bedrift på Haugalandet i 2016?

Skrevet .

Næringsforeningen inviterer næringsinteresserte haugalendinger til å komme med forslag til kandidater til prisen, som deles ut på Haugalandskonferansen 4. mars neste år.

I år var det Marine Aluminium som stakk av med seieren i skarp konkurranse med Salt Ship Design og Ølen  Betong.

Kriteriene er som følger:

Årets bedrift skal:

  1. Ha sitt hovedsete på Haugalandet
  2. Ha et godt økonomisk fundament og en god økonomisk utvikling
  3. Være ledende og/eller  nyskapende på sitt område
  4. Være aktiv som  nettverksbygger i regionen
  5. Være en god arbeidsplass/representant  for næringslivet i regionen

 

-Vi vet at selv om det har vært en slitsom periode for mange, har 2015 også vært et godt år for flere bedrifter og vi håper på mange gode forslag, sier HN-direktør Egil Severeide.

Juryen:

Rolf Sjursen, Helge Seglem, Anne Kristin Helgeland, Alexander Urrang-Hauge, Anne Merete Haugen og Egil Severeide.

Forslag sendes: post@hninfo.no og merkes Årets bedrift