I fjor vant Omega AS den gjeve Forsknings- og nyskapingsprisen under Solamøte. Nå kan du nominere kandidater til årets pris fra vårt område.

Skrevet .

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond er opprettet av IRIS, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen deles ut årlig på Solamøte og vinneren blir også fylkets kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris.  

Fondet kan støtte både gründere, nyetablert virksomhet og nyskapende aktivitet i etablerte bedrifter. Nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, mens nystartede virksomheter skal ha et antatt betydelig inntjeningspotensial.

Årets komite ønsker nå å få innspill til kandidater til prisen som skal deles ut på Solamøtet 13. januar 2014 og oppfordrer deg til å komme med forslag.  Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som dere mener gjør seg fortjent til en slik pris.

Forslagene sendes innen 17. september til

Hallvard Ween, NHO Rogaland hallvard.ween@nho.no eller til et av de andre styremedlemmene i Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond: Terje Halleland, Rogaland fylkeskommune terje.halleland@rogfk.no , Christian Quale, IRIS  cq@iris.no .