Andre halvår av 2017 håper Hydro å starte opp et storslått pilotprosjekt på Karmøy til knapt 4 milliarder kroner.

Skrevet .

Hydro skal bruke 3,9 milliarder kroner på utvikling av et energi- og klimaeffektivt fullskala pilotanlegg for aluminiumsproduksjon på Karmøy kommune.

– Karmøy-piloten vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår.

Beslutningen viser dermed vår tiltro til den norske teknologiklyngen og Norges framtidige posisjon for bærekraftig produksjon av aluminium i et globalt klimaperspektiv, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro vil gjennom prosjektet forsøke å redusere energiforbruket med 15 prosent per kilo aluminium produsert. Dermed klarer verket å produsere aluminium med verdens minste CO2-fotavtrykk.

En endelig beslutning  avhenger av at Hydro klarer å sikre det Brandtzæg kaller «en robust kraftløsning» for teknologipiloten.

Han håper å kunne ha avklart tidlig neste år. Mulig oppstart er planlagt tidligst i andre halvår 2017, og den årlige produksjonskapasiteten skal være på om lag 75.000 tonn. Prosjektet vil gi arbeid til knapt 70 arbeidstakere.

Enova bidrar med 1,5 milliarder kroner av totalbeløpet på 3,9 milliarder kroner.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent Enovas støtte.