Ved utgangen av tredje kvartal var byggingen av teknologipiloten på Hydro Karmøy40 prosent fullført.

Grei inntjening, men halvert overskudd fra samme periode i fjor, sier Hydro Karmøy-sjefen om resultatet for tredje kvartal.

Skrevet .

Hydro på Karmøy leverte et samlet overskudd før renter og skatt på 106 millioner kroner i tredje kvartal.

Drevet av høyere metallpriser leverte metallverket ved Hydro Karmøy et overskudd før renter og skatt på 101 millioner kroner i tredje kvartal. Valseverket, som videreforedler deler av metallet som produseres ved metallverket, gikk med et tilsvarende overskudd på fem millioner kroner, heter det en pressemelding.

Når han oppsummerer juli til september trekker fabrikksjef ved valseverket, Svein Oscar Vormedal, spesielt frem gode HMS-resultater og effektiv produksjon som slo produksjonsplanene. Resultatet til valseverket var likevel lavere i tredje kvartal enn i andre kvartal, i stor grad på grunn av rolige feriemåneder blant kundene og en planlagt stans i produksjonen.
– Som følge av årlig revisjonsstans er kostnadene våre en del høyere i tredje kvartal. Vi merker også effekten av at pundet har svekket seg betydelig og gir lavere inntekt i norske kroner på deler av produktporteføljen vår, sier Vormedal.

hydro karmøy pilot 2

Høyere metallpriser, men svakere marked
Prisen på aluminium ved den internasjonale råvarebørsen LME i London økte litt gjennom kvartalet, noe som sammen med forholdsvis stabil kronekurs ga økt inntjening for Hydro Karmøy.

Fabrikksjef ved metallverket, Trond Olaf Christophersen, sier at prisoppgangen ble delvis motvirket av sesongmessig svakere etterspørsel og noe høyere råvarepriser. Lavere produksjonskostnader bidro imidlertid til at overskuddet økte med 21 millioner sammenlignet med andre kvartal.

– Inntjeningen vår er forholdsvis god når vi tar den lave aluminiumprisen i betraktning. Men overskuddet er bare halvparten av det vi oppnådde på samme tid i fjor, sier han og legger til at forbedringsarbeidet som Hydro har blitt kjent for i aluminiumindustrien må fortsette med full styrke.

– Det er tøff internasjonal konkurranse i markedene vi opererer i, og vi må hele tiden ligge foran konkurrentene våre på både produktkvalitet og kostnadsutvikling, sier Christophersen.

Piloten i rute
I forbindelse med at Hydro gjennomfører en av de største investeringene i norsk fastlandsindustri siden moderniseringen av Hydro Sunndal i 2002, er aktivitetsnivået ved Hydro Karmøy høyt. Christophersen bekrefter at byggingen av teknologipiloten er i rute og at oppstarten er forventet i andre halvår neste år.

– Vi er absolutt inne i en spennende periode i historien til Hydro Karmøy.Byggingen av teknologipiloten går etter planen, og organisasjonen jobber godt for å gjøre alt klart til drift i andre

halvår neste år, sier han.

– Hittil har vi investert 1,6 milliarder kroner i dette prosjektet, så det er betydelige summer Hydro satser på Karmøy, sier Christophersen. Piloten har en total kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner, og Enova støtter prosjektet med om lag 1,6 milliarder kroner. Prosjektet har som mål å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive produksjon av aluminium.