Tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland skal foredra om hvordan det offentlige og næringslivet kan samhandle for å skape vekst og utvikling i hele regionen.

Vil du være med å utvikle næringslivet der du bor? Nå får du en arena å bidra på.

Skrevet .

Våre venner i Haugaland Vekst inviterer til to mulighetsarenaer i februar, hvor næringsutvikling står i sentrum.

En i Sandeid Samfunnshus for næringslivet i de indre strøk, og en på Radisson Blue Hotel på Norheim for bedrifter i den ytre del av regionen.

Hensikten er å få innspill til valg og prioriteringer av tema som fremmer næringsutvikling på regionalt og kommunalt nivå.

Målgruppen er bedriftsledere, interesseorganisasjoner, politikere og kommuneadministrasjon.

Haugaland Vekst, som har regionens kommuner og fylkeskommunen som «eiere», leder arbeidet med å lage en felles regional utviklingsplan, som er forankret i Byregionprogrammet.

Innspillene kan også bli brukt ved rullering av kommunale reguleringsplaner.

Her er programmet:

 

150123 mulighetsarena_2015_ytre

150123 mulighetsarena_2015_indre

Påmelding: http://haugalandvekst.no/mulighetsarena-indre/

http://haugalandvekst.no/mulighetsarena-ytre/