Suksessbedriften Transportkompetanse Haugesund inngår sin hittil største kontrakt for førerkortopplæring

Skrevet .

Kontrakten er inngått med Forsvaret, og gjelder for to år med opsjon på ytterligere to år. I denne perioden skal Transportkompetanse Haugesund levere førerkortopplæring for tunge kjøretøy ved utvalgte militære stasjoner i Norge.

– Dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått og den har en estimert verdi på mellom 35 og 40 millioner kroner for TK, sier daglig leder Svein Ove Vetrhus (bildet).

– Opplæringen skal skje ved selskapet ulike anlegg rundt omkring i Norge og ved forsvarets stasjoner.

Den gir oss muligheter for fortsatt vekst nasjonalt, og til å styrke vår posisjon som en komplett leverandør av logistikktjenester til aktører på alle nivå her i landet.

Transportkompetanse Haugesund har hatt en eventyrlig vekst de siste årene og er nå landets største aktør i sin nisje med en markedsandel på rundt 35 prosent.

TK markedsfører seg som «Norges største kompetanseleverandør», og har nå 24 avdelinger i hele landet.

Selskapet har gjennom organisk vekst og oppkjøp av en rekke selskaper de siste årene vokst til 150 ansatte og omsetningen er på knapt 120 millioner kroner.

TK har faste avtaler med rundt 850 norske transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter og har over 7500 sjåfører på kurs hvert år.

vetrhus 2

Sandeid-buen Svein Ove Vetrhus har sammen med andre «innantebuar» bygd opp et slagkraftig selskap, som med base i Haugesund, har ekspandert til alle kanter av landet.