Biomar ligger omtrent midt på bildet og på Husøy, der det er bygget opp en betydelig virksomhet gjennom mange år. (Foto: Karmsund Havn)

Karmøy kan få et produksjonsanlegg i verdensklasse når fiskefôrbedriften Biomar har besluttet å øke produksjonskapasiteten i Norge.

Skrevet .

Kapasitetsøkningen vil utgjøre 140.000 tonn pr. år og vil være operativ i løpet av 2016.

Bare tre år etter at BioMar utvidet sin fiskefôrfabrikk på Myre i Vesterålen til å bli Nord-Norges største, er det besluttet en ytterligere utvidelse av BioMars kapasitet i Norge.

Flere gode lokaliseringsalternativ har vært vurdert. Basert på foreliggende data vil BioMars kapasitetsøkning komme med en utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg på Karmøy.

De siste analyser pågår imidlertid fortsatt, og det kan ikke utelukkes at de siste detaljstudier vil peke på annen lokalisering.

Ved en utvidelse på Karmøy, vil dette anlegget bli et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr. Endelig lokaliseringsvalg blir tatt innen kort tid.

«BioMar har stor tro på vekst i den norske oppdrettsnæringen. Samtidig opplever vi en økende markedssuksess generert av ny produktutvikling med foretrukne høyytelsesprodukter.

På denne bakgrunn er det helt naturlig for oss å øke vår produksjonskapasitet allerede nå, sier Jan Sverre Røsstad, konserndirektør i BioMar med ansvar for BioMar Groups aktiviteter i Norge og UK.

«Den norske oppdrettsnæringen ligger globalt helt i forkant av den teknologiske utviklingen innen havbruk.

Med bransjens forståelse for – samt tiltak for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling, tror vi at næringen vil vokse i mange år fremover», sier Røsstad.

«Begge forhold er viktige momenter for vårt ønske om en fortsatt sterk posisjon i dette viktige markedet.

Kommende investering på 4-500 millioner kroner viser BioMars sterke kommitment til videre utvikling av den norske oppdrettsnæringen», sier han.

 

– En fantastisk nyhet for Karmsund Trafikkhavn, som befester vår posisjon som et av de største havneområdene i Norge, sier havnesjef Tore Gautesen til Haugesunds Avis.

Ved et utvidelse på Karmøy vil dette anlegget bli et av verdens største og mest effektive anlegg for produksjon av fiskefôr. Endelig lokaliseringsvalg blir tatt innen kort tid.