Haugaland Kraft overtar nett- og markedsvirksomheten til SKL og opphører som produksjonsselskap.

I går vedtok generalforsamlingen modellen til "nye" Haugaland Kraft.

Skrevet .

Vedtaklene i generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) innebærer en storstilt omstrukturering av selskapene gjennom kjøp og salg virksomhetsområder.

Vedtakene er gjort med forbehold om godkjenning fra styresmaktene. Etter omstruktureringen blir Sunnhordland Kraftlag et rendyrket produksjonsselskap, og Haugaland Kraft et rendyrket kunde/ infrastrukturselskap.

Haugaland Kraft vil fortsatt eie over 40,5 % i Sunnhordland Kraftlag AS.

Begge selskap har hatt god utvikling de senere år og har skapt betydelige resultater for sine eiere. Behovet for å gjøre strukturelle endringer er nødvendig for å sikre videre vekst, sier styreleder i Haugaland Kraft Didrik Ferkingstad.

Rendyrking, spissing og fokus på kjernevirksomhet blir viktig fremover for å sikre strategien til selskapene om fortsatt vekst og utvikling.

Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nett og produksjon er stor i de kommende år, uttaler styreleder i SKL AS Atle Neteland. De strukturelle endringene vil sikre og kvalitetsforbedre bestående produksjon i SKL samtidig som det vil gi muligheter for ny produksjon og utbygging.

Begge selskap har vært viktige for utviklingen av regionen og eierskapet til selskapene vil fortsatt være regionalt forankret. Rendyrking, spissing og fokus på kjerneområdene vil være med på å få frem potensiale til å skape langsiktige verdier, sikre og utvikle arbeidsplasser og gi kundene best mulig produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

Transaksjon innebærer et betydelig bytte av aktiva hvor SKL sin nettvirksomhet og markedsvirksomhet blir solgt til Haugaland Kraft, SKL overtar Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet