Solstad Offshore leverte et knallresultat i andre kvartal i år. Driftsresultatet over 1200 prosent bedre enn i samme periode året før.

Skrevet .

«Det ble inngått flere langtidskontrakter i andre kvartal 2012. Disse er inngått til bedre betingelser enn kontraktene de avløste. Ratenivået i spotmarkedet i Nordsjøen har vært varierende i kvartalet, men var i gjennomsnitt bedre enn tilsvarende periode i 2011», skriver selskapet.

Økt aktivitet i Nordsjøen har ikke dette vært tilstrekkelig til å gi markedsbalanse over tid for PSV- og AHTS-segmentene ifølge selskapet.

«Tilgangen av PSV-nybygg er fortsatt stor og i tillegg kommer at flere skip har returnert til Nordsjøen på forventningene om et bedret marked», heter det.