Regionens vedvarende svake plassering i kategorien «kompetanse» bekymrer oss. Der må vi gjøre noe..

Mangelen på kompetanse er regionens store utfordring. Vi må bli flinkere til å tilegne oss kunnskap, skriver Egil Severeide i ukens kommentar

Skrevet .

NHOs kommune-NM viser at Haugalandet faller et par plasser fra sjette til åttende plass blant landets 81 regioner.

Det bør ikke komme som noen overraskelse. Vi ligger midt på «gullkysten», og har fått vår del av oljenedturen. Det kunne vært mye verre, og det kan godt hende at neste års statistikk vil bekymre oss mer.

Det er, med unntak av Kongsberg, bare større regioner som ligger foran oss. At vi for eksempel både slår Sunnmøre og Drammen er også verd å ta med seg.

Det som imidlertid bør engste oss en del, er regionens vedvarende svake plassering i kategorien «kompetanse». Der ligger vi stabilt på pluss minus 60. plass.

Kompetanse er så mangt, men det er særlig innenfor høyere utdanning vi scorer lavt. I Karmøy er denne andelen nesten katastrofal lav.

Innen fagbrev scorer Haugalandet derimot høyt. Det henger nøye sammen med vår næringsstruktur. Vi har mange industri- og servicebedrifter, der det tradisjonelt har vært viktigere å ha dyktige fagfolk enn akademikere.

Dette vil ganske sikkert endre seg i framtiden. Vi står overfor den fjerde industrielle revolusjon, der ny teknologi vil sette krav til både  produksjonsprosesser, forretningsmodeller og organisering.

Erfaringer fra bl.a. Storbritannia viser at det er de med lavest utdannelse som mister jobbene. Det er gjerne de som har arbeid som kan overtas av roboter eller automatiseres på andre måter. Populært sagt vil de regionene som har best utdannede folk ha den beste muligheten til å vinne kampen.

Det blir derfor ekstremt viktig å kople akademia og næringsliv i vår region for å utvikle kompetansen innenfor de næringene vi er sterke i. Sammen med bl.a. HSH og Uni Research Polytec skal vi i Næringsforeningen denne høsten ha  fokus på Industri 4.0, også kalt «Den fjerde, industrielle revolusjon».

6. september har vi et kick off med nasjonale og lokale aktører som er midt inne i eller har planer om å automatisere og fornye virksomhetene sine. Vi ønsker å spre kunnskap og medvirke til at bedriften i vår region kan få verktøy og bygge nettverk til å utvikle seg i en tid med stadig tøffere konkurranse.

En krevende, men nødvendig oppgave. Jeg vet at mange bedrifter er usikre på hva «Den fjerde industrielle revolusjon» vil bety for dem. I høst skal vi skape arenaer der de kan høste kunnskap og lære av andre i samme situasjon.

For eksempel hvordan en tverr-industriell klynge med 34 internasjonalt orienterte industribedrifter i Møre og Romsdal skal forske og samarbeide om «avansert industriproduksjon»- med 25 millioner i forskningsmidler og støtte fra involverte bedrifter i bagasjen…