Kraftsystem og kraftnett skal utnyttes så effektivt som mulig i det nye systemet, som omfatter 75 prosent av det årlige kraftforbruket i Europa.

Kraftmarkedene i Norden og Storbritannia ble onsdag koblet sammen med kontinentet i ét felles prisberegningssystem.

Skrevet .

Priskoblingen i Nordvest-Europa gjennomføres ved at prisene beregnes i en daglig operasjon med én felles modell. Prisområdene i kraftmarkedet beholdes som i dag.

Den nye ordningen vil omfatte til sammen mer enn 2000 TWh årlig kraftforbruk, noe som tilsvarer 75 prosent av kraftforbruket i Europa.

Priskoblingen dekker Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia og Litauen. Polen er også sammenkoblet gjennom SwePol-forbindelsen.

Systemet skal sørge for at kraften flyter fra områder der prisen er lav til der den er høy, slik at den billigste kraftproduksjonskapasiteten blir brukt først. Det gjør at kraftsystemet og kraftnettet utnyttes så effektivt som mulig.

– Dette gir også økt konkurranse, mer likviditet og konsumentene får et bedre tilbud, sier direktør Bente Hagem i Statnett. Hun har ledet prosjektet sammen med sjefen for kraftbørsen Epex Spot, Jean-Francois Conil-Lacoste.